Dua Belas Lilin

 

Dua belas lilin

Berbaris rapi mereka terjalin

Kobarnya padam ditiup angin

Gelungnya gerah, ikal terpilin

Continue reading

Advertisements